Rīgas Modes
1951 - 1952


<

Rīga 1951

LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA

Sakārtojis Rīgas Modeļu nams. 

Redaktore M Zālamane. Mākslinieciskais redaktors R. Jansons. E. Vārdauņa vāks un makets. Mākslinieces: N. Almazova un M. Briedis. Foto E. Jasenova. Tehniskais redaktors V. Siliņš. Korektores: M. Ezergaile, Z. Brauere. Modeļu autori: N. Almazova: 1-8, 11 un 12, 30, 34 un 35, 39; M. Briedis; 8, 10,18, 26, 28 un 29, 44-46; E Majore: 24, 31, 36 un 37, 40-43; A. Stenclere: 27, 33, 38, 47; K. Vilks: 21-23; P Jansone: 25, 55a; K. Ciekurs: 19 un 20. Pārējo modeļu autors Rīgas Modeļu nams. 31. un 32. lpp. modeļi Rīgas daiļamatniecības vidusskolas audzēkņu darbi. Cepuru un kurpju modeļu zīmējumu autore M. Briedis.

Parakstīts iespiešanai 1951. g. 1. jūnijā. Metiens 30 000 eks. Papīra formāts 73x103/8cm. 2,75+0,7 pap. 1. 9,45 iesp. 1. 13,8 izdevn. 1. JT 30111. Izdevn. pasūt. 4398-Mk 321, tipogr. - 1064. Iespiests LPRRT Paraugtipogrāfijā Rīgā, Puškina ielā 12. Maksā 30 rbļ. Pielikumā piegrieztnes uz vienas loksnes.

Galerija

Pateicoties kolēģu atsaucībai, manā bibliotēkā ir nonācis šis Rīgas Modes 1951. gada izdevums.

Mode, nenoliedzami ir vēstures un laikmeta liecība, kas atspoguļo sabiedrības vērtības, laikmeta garu un izvēles. Arī modes žurnāls kalpo par sava laika atspulgu.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . 111