Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums

1987 - 1991

ARISTOTEĻA SVĒTKI

Tradicionālā jauno studentu iesvētīšana.

Es - Aristoteļa lomā un manas uzticamās mūzas,

1987. gads oktobris.90-to gadu mode un stils

Kopā ar kursa ašākajām meitenēm

Direktores iedvesmojošie ceļa vārdi.

 Un beidzot, diploma saņemšana!


 . 111