TALANTU SKOLA DRUVAS VIDUSSKOLĀ

2014 - 2016 - 2017 - 2019

Personības attīstības un izaugsmes projekts, kas pulcē skolēnus no visa Saldus novada.

Skolēnus iepazīstinu ar stilista profesijas izaicinājumiem un aizkulisēm. Lai labāk izprastu darba specifiku, organizējām improvizētu stila studiju, izraudzījāmies modeles stila pārvērtībām, rīkojām mini meistarklases un noslēgumā piedalījāmies improvizētā foto sesijā.


Profesija - stilists

Talantu skola 2019

Prezentācija

Druvas vidusskola 18.01.2019

 


talantu skola 

video 2017

 

Stilam ir nozīme

 . 111